تبلیغات
روزی روزگاری شیفه - ابزار و وسایلی که در زمانهای نه چندان دور در روستاهای ایران از جمله شیفه مورد استفاده قرار میگرفت


دستاس یا آسیاب دستی که در رامهرمز و روستاهای تابعه آن از جمله روستای شیفه به آن  «آسَک»گفته می شود.بانوی روستایی در حال کار با «آسَک»ابزاری که با آن کاه را از گندم و یاجو جدا میکنند و در اصطلاح محلی به آن «جِنگِر» گفته می شود


«دو دم»


ابزاری که برای جابجاکردن بافه های گندم و...استفاده می شود و با آنکه چهار دهانه دارد ،
در روستای شیفه به آن «دو دَم» گفته میشود شاید منظور «مخفف دو جفت دَم »باشدنو عی گهواره که به آن «تخته یا تَهده یا تهته»گفته می شود و در دو نوع پسرانه و دخترانه ساخته میشدبانوی روستایی در حال پختن «نان تیری»است.تابه ای که نان برآن پخته میشود «تُوَه»یا «تاوَه»گفته میشود.
بانوی دیگر در حال درست کردن دوغ محلی است چوبهای سه گانه که مشک به آن آویخته میشود
«مَلار»وچوب افقی کوچک «چُوُمَلار» نامیده میشوند«تاوَه»مخصوص پخت نان تیریتنور که در زبان محلی به آن«تَنیر»گفته میشودگاو آهن چوبی که به آن «خیش»گفته میشدشخم با گاو آهن چوبی و ورزاءنوعی بالا پوش نمدین که در زمستان درون آن بسیار گرم بود که در زبان محلی به آن «کُردی»میگفتندهاون چوبی بزرگ که در شیفه مورد استفاده قرار میگرفت و به آن «سِرکُو»گفته میشد وبرای در ست کردن مخلوط خرما
و کنجد بنام «فِل»ویا مخلوط کنجد و شکر و یا برنج و کنجد و شکر بنام «پِس» ویا کوبیدن برنجی
مخصوص بنام برنج گِرده ودرست کردن
«گَمَک»
مورد استفاده قرار میگرفتقلابسنگ ،از آن بیشتر در مزارع و برای حفاظت مزرعه در مقابل پرندگان و حیوانات استفاده میشد.در
گویش محلی به آن «کِیوار»گفته میشودیک نمونه «آفتابه،لگن» که معمولادر مهمانیها و برای احترام به مهمان و شستن دستهای مهمان استفاده میشدالک بزرگ که به آن «غربیل»گفته میشد وبرای الک کردن محصولاتی چون گندم و جو و...استفاده میشد.قفل لوله ای بسیار پر کاربرد در روستاها


سبد چوبی بافته شده از شاخه تر درخت که در گویش محلی به آن «سله» گفته میشود


وسیله ای که کدبانوی روستایی بر روی آن چانه های نان تیری را پهن میکند ودر گویش محلی «توسی»گویند

جاروی محلی که از نوعی گیاه موجود در منطقه  درست میشود


لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • تک روید