تبلیغات
روزی روزگاری شیفه - تصاویر رسیده

بخشی از ساختمان توکل
فرستنده: آقای مسعود ابوالحسنی


مرحوم سلمان خمیسی
فرستنده: آقای هادی خمیسی


مرحوم سید خلیفه موسوی و مرحوم قنبر شمولی
فرستنده: مهشید خانم

آقای لفته عموری در جوانی
فرستنده: حاج کریم خمیسی

آقای لفته عموری
فرستنده : حاج کریم خمیسی

آقای سید محمد حسینی
فرستنده: خانم حسینی

بچه های دبستان ابوذر شیفه سال 1363
فرستنده: مهشید خانم

آقای سید احمد حسینی
فرستنده: خانم حسینی

آقای مرتضی رهزا در ایام جوانی
فرستنده: مهشید خانم

نفر وسط مرحوم منصور شمولی
فرستنده:مهشید خانوم

مرحوم قنبر شمولی و همسرش
فرستنده: مهشید خانم

بخشی از ساختمان توکل
فرستنده آقای مسعود ابوالحسنی

مرحوم حسین مماتی زاده به همراه خانواده
فرستنده: مهشید خانم

لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • تک روید